Policy

VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Våra kunders integritet är verkligen viktig för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens webbplats och om du har några frågor kring vårt arbete med detta så är du självklart alltid välkommen att kontakta oss.

Om du bara surfar på någon av våra webbplatser, så vet vi inte vem du är och sparar heller inte någon känslig information om dig. När du talar om för oss vem du är, till exempel genom att fylla i ett kontaktformulär eller göra en beställning, så kommer vi att spara de personuppgifter som du själv har fyllt i och samtyckt till att delge oss.

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Sänghuset Elgen AB (556633-5997) personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och i vår butik. Du kan kontakta oss via de här uppgifterna:

Sänghuset Elgen
Karlavägen 27
114 31 Stockholm
08-4403200
info@elgen.se

DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss så får du ett registerutdrag. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke, du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Karlavägen 27
114 31 Stockholm

© Sängvaruhuset Elgen. All rights reserved.